Skip links

Samen

'Alone we can do so little; together we can do so much' Helen Keller

Alle onderwijsprojecten komen tot stand door samen met schoolleiders, docenten, leerlingen, ouders of het bestuur aan de slag te gaan. Zij zijn dan ook onze belangrijkste bron van inspiratie en motivatie. Graag geef ik ze hier het woord om iets te vertellen over de samenwerking.

“Het Creatiepunt is voor onze school een echte sparring partner voor wat betreft de communicatie en de middelen die daarvoor het meest geschikt zijn. Zijn creativiteit in combinatie met zijn betrokkenheid met de school heeft tot een aantal mooie innovaties geleid. Voorbeelden hiervan zijn het logo van de school, de website en de vormgeving van flyers."

PCBS De Kim

"Het Creatiepunt heeft het tot in de puntjes voor ons verzorgd. Op basis van vertrouwen trokken we samen op. We kijken terug op een zeer geslaagd PR seizoen en kijken uit naar een vervolg in de samenwerking om de ingezette lijn."

Johan de Witt-gymnasium

Focus Beroepsacademie

Gemini College

STC Rotterdam

Cambreur College

"Het Creatiepunt heeft ons duidelijk gemaakt waarom we met WijdeWijk zijn begonnen en ons meer bewust gemaakt welke normen en waarden wij binnen het concept willen hanteren. "

WijdeWijk

“Het Creatiepunt weet de commerciële vertaalslag te maken. Zijn kracht ligt in het uitbouwen van concepten en brand awareness".

Trifall Holding

Samen werken aan uw onderwijscommunicatie?

Ik kom graag bij u langs.