>

Huisstijl Stichting PCOAZ

Bij Stichting PCOAZ, Protestants Christelijk Onderwijs Alblasserdam Zwijndrecht, horen 12 basisscholen, verspreid over Alblasserdam, Heerjansdam en Zwijndrecht. De school voor speciaal basisonderwijs staat in Ridderkerk. Vanuit een protestants‐christelijke levensovertuiging en bijbehorende normen en waarden, bereid zij kinderen voor op een sociaal, zelfstandig en kansrijk functioneren in de maatschappij van de toekomst.

Logo Stichting PCOAZ

Het Creatiepunt heeft hiervoor de huisstijl, website en andere uitingen verzorgt. Het logo heeft als beeldmerk een boom. Deze boom geeft de bescherming weer die de scholen aan de kinderen bieden met een vertakt sociaal netwerk en hun wortels diep in de maatschappij. voor uitgebreide informatie zie de business-case voor Stichting PCOAZ.

Enkele huisstijldragers:

Voor Stichting PCOAZ heeft Het Creatiepunt diverse uitingen voor de huisstijl ontworpen zoals briefpapier, enveloppen en visitekaartjes. De huisstijl moest opvallen en stabiliteit uitstralen. Daarnaast is Het Creatiepunt betrokken geweest bij diverse marketing en communicatie activiteiten, ontwikkeling van de huisstijl en ontwerpen en bouwen van de website.

Wilt u graag met mij samenwerken?

Op zoek naar een enthousiaste en inspirerende partner voor uw communicatie? Neem dan contact op voor een vrijblijvende afspraak.

UA-63381914-1